(8 )

1995
-

, ! ..

1 2 2

1

:

! , . , -->> ?
                                    *                                   *                             *

0

2

.

1. :

http://uploads.ru/i/v/0/u/v0uKM.jpg

2. :

http://uploads.ru/i/e/o/T/eoT1n.jpg

3. :

http://uploads.ru/i/o/H/U/oHU2W.jpg

4. :

http://uploads.ru/i/2/Q/H/2QHyf.jpg

5. :

http://uploads.ru/i/l/I/v/lIvur.jpg

6.

http://uploads.ru/i/k/1/3/k13gD.jpg

! . . , , .

0